^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plan lekcji

 

Plan lekcji obowiązuje od 04.09.2017r.
       

  Klasa I- mgr Katarzyna Mazur

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00-8.45    logopedia   e.wczesno. religia
8.55-9.40 e. wczesno.  e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno.
9.50-10.35 e. wczesno. e.wczesno. e.wczesno e.wczesno. e.wczesno.
10.45-11.30 e. wczesno. e.wczesno. j.ang. e wczesno. e.wczesno.
11.50-12.35 e. wczesno. e.wczesno. religia e.wczesno. e.wczesno.
 12.45- 13.30  j. angielski        

 

 

Klasa III- mgr Izabela Orkowska

  poniedziałek       wtorek      środa czwartek    piątek
8.00-8.45  

logopedia

  e.wczesno.  e.wczesno.
8.55-9.40 e.wczesno. religia    e.wczesno. e.wczesno.
9.50-10.35 e.wczesno. e.wczesno.  e.wczesno religia e.wczesno.
10.45-11.30  e.wczesno. e. wczesno. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno.
11.50-12.35  e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno. e.wczesno.  
12.45-13.30    e.wczesno.  j.ang. j. ang.  
13.40-14.25      sks sks sks
14.30-15.25          

 

Klasa IV- mgr Paulina Kwapisz

  poniedziałek      wtorek      środa czwartek    piątek
8.00-8.45 historia        
8.55-9.40 muzyka religia j.polski j.polski przyroda
9.50-10.35 j.ang. matematyka religia plastyka matematyka
10.45-11.30 informatyka w-f matematyka matematyka godz.wych
11.50-12.35 j.polski j.polski w-f przyroda w-f
12.45-13.30 technika j.polski   w-f  
13.40-14.25  z. artystyczne j.ang. SKS j.ang.  
14.30-15.25          

 

 

Klasa V- mgr Magdalena Smogur

  poniedziałek      wtorek      środa czwartek    piątek
8.00-8.45 muzyka religia j.polski   przyroda
8.55-9.40 j.polski historia j.polski religia j.polski
9.50-10.35 matematyka j.polski matematyka matematyka historia
10.45-11.30 j.ang. matematyka plastyka w-f w-f
11.50-12.35 godz.wych. w-f j.angielski informatyka  
12.45-13.30 przyroda j.ang. technika  przyroda  
13.40-14.25  w-f  SKS SKS SKS SKS
14.30-15.25          

 

 

Klasa VI- mgr Magdalena Smogur

  poniedziałek       wtorek      środa czwartek    piątek
8.00-8.45 muzyka j.polski historia religia j. polski
8.55-9.40 j.ang. j.polski matematyka j.polski matematyka
9.50-10.35 j.polski religia j.polski matematyka przyroda
10.45-11.30 matematyka matematyka plastyka w-f w-f
11.50-12.35 godz.wych. w-f j.ang. historia j.ang.
12.45-13.30 przyroda przyroda technika   informatyka
13.40-14.25  w-f SKS SKS  SKS SKS
14.30-15.25          

 

 

Klasa VII- lic. Magdalena Dobroś

  poniedziałek       wtorek      środa czwartek    piątek
8.00-8.45 j.ang. biologia geografia geografia j. polski
8.55-9.40 matematyka chemia historia matematyka religia
9.50-10.35 muzyka religia j.niemiecki w-f j.niemiecki
10.45-11.30 plastyka j.polski w-f historia matematyka
11.50-12.35 j.polski j.polski matematyka j.polski fizyka
12.45-13.30 w-f w-f informatyka  chemia j.ang.
13.40-14.25   fizyka j.ang. biologia godz.wych.
14.30-15.25          
Copyright 2013  spkierzno.pl