^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Regulamin konkursu fotograficznego

   

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „W rodzeństwie siła” i jest zwany dalej: "Konkursem".

 

2.Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski przy szkole Podstawowej w Kierznie pod opieką Magdaleny Smogur, Kierzno 21, 63-600 Kępno, zwane dalej „Organizatorem”.

 

3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy z Radą Rodziców i z różnymi instytucjami działającymi na terenu miasta i gminy Kępno.

 

4. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie:  30 października 2017r.  do 30 listopada 2017.

 

5. Prace konkursowe i pytanie dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 listopada.

 

6. Patronat nad konkursem obejmuje Starostwo Powiatowe w Kępnie.

 

§ 2

CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest promocja wartości rodzinnych.

2. Wzbudzanie zainteresowania nowoczesnymi technologiami.

3. Promocja „dobrej fotografii”.

 

§ 3

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) jest rodzicem ucznia- uczniów, Szkoły Podstawowej w Kierznie;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) wykonanie zdjęcia przedstawiającego własne dzieci- rodzeństwo

b) przesłanie drogą mailową, w nieprzekraczalnym terminie, do 30.11.2017r. zdjęć związanych z tematyką konkursu.

 

§ 4

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

  1. Nagrody będą przyznawane zgodnie z oceną komisji konkursowej.  Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy:

 

a)      Wykonają zdjęcie zgodne z tematyką

b)      Wyślą zdjęcie w wyznaczonym terminie

c)      Praca uzyska wysokie noty w głosowaniu jury.

 

  1. Nagrody w Konkursie:

a) Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu

rozstrzygnięcia konkursu

b) nagrodą dla wyróżnionych uczestników będzie umieszczenie nagrodzonych prac w kalendarzu ściennym na rok 2018

 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

 

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

8. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba pełniąca funkcję
opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

 

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

 

Obiady-catering

Jadłospis

                  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz.1154).

W naszej placówce z obiadów korzysta 33 dzieci. Obiady są dostarczane przez firmę cateringową " Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN" ze Słupi pod Kępnem. Posiłki są wydawane codziennie o godzinie 11.30 (długa przerwa)

                   

                                                                       21.05.2018r.- 25.05.2018r.

Poniedziałek- 21.05.2018r.

Zupa:pomidorowa na wywarze warzywnym z ryżem

       alergeny: 7,9,10

Wtorek- 22.05.2018r.

II danie: ziemniaki (250g), udko z kurczaka (80g), surówka z marchewki (80g)

       alergeny:1,3,5,7,9,10

Środa- 23.05.2018r.

II danie: kluski parowane z sosem owocowym (250g)

        alergeny:1,3,7,9,10

Czwartek- 24.05.2018r.

II danie: ziemniaki (250g), ryba panierowana (80g), surówka z białej kapusty (80g)

       alergeny: 1,3,5,7,9,10

Piatek: 25.05.2018r.

Zupa: ogórkowa na wywarze mięsnym z ziemniakami (250g)

       alergeny: 7,9,10

 

 

 

Alergeny

                  Zgodnie z wykazem alergenów zgodnym z załącznikiem II Rozporządzenia 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w którym podane są substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji.

Do biblioteki szkolnej zapraszamy wszystkich zainteresowanych książką.

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz rodziców do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Biblioteka czynna jest 5 godzin w tygodniu. Istnieje możliwość udostępnienia zbiorów biblioteki, w innym czasie niż w godzinach pracy biblioteki, jeżeli jest taka potrzeba.

Copyright 2013  spkierzno.pl