^Idź do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Współpraca

Nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

- Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kępnie

- Komenda Powiatowa w Kępnie

- Państwowa Straż Pożarna w Kępnie

- Służba Ochrony Kolei

- Placówka terenowa KRUS- oddział w Kępnie

- Pogotowie Ratunkowe w Kępnie

- Nadleśnictwo Syców

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kierznie

Ponadto działalność szkoły jest wspierana przez:

- Radę Rodziców 

- Stowarzyszenie " Przyjaciół Kierzna"

- Radę Sołecką

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kierznie

- Parafię Kierzno

- LZS Kierzno

- Koło Myśliwych "Knieja"

Copyright 2013  spkierzno.pl